Suunnittelu & laatu

Suunnittelutyökaluina käytämme pääasiallisesti AutoCad-pohjaista MagiCad-suunnitteluohjelmistoa ja automaatiosuunnitteluun CADS Planner Hepac Pro-ohjelmistoa. Lisäksi käytössämme on valmistajakohtaisia simulointi- ja mitoitusohjelmistoja. Suunnitteluohjelmistojen päivityssopimusten ansiosta käytössämme on aina alan uusimmat työkalut. 

Käytössämme on myös jo alalta käytöstä poistuneiden ja vanhentuneiden suunnitteluohjelmistojen versioita mm. ELVIS-Designer, Teho+, Putki+ ja Hana+, joiden avulla voimme hyödyntää asiakkaalla olevia vanhempia suunnitelmia.

Yrityksemme työntekijöillä on usean vuoden monipuolinen työkokemus, jonka tarjoamme asiakkaidemme käyttöön. Osoituksena vahvasta ammattitaidosta on FISE Oy myöntänyt AA-luokan ilmanvaihto- sekä vesi- ja viemärijohto-suunnittelijapätevyyden. Olemme myös osallistuneet MOTIVA:n järjestämille kursseille. ja pätevöityneet energiakatselmoijiksi.

ATK-verkkomme koostuu Windows-työasemista ja Linux-palvelimista. Kaikki projektitiedostot tallennetaan kahteen kertaan varmistetuille palvelinlevyille ja tietojen säilymisen takaa täysin automaattinen varmistusjärjestelmä.

Yrityksellä on omaan käyttöön kehitetty suunnittelun laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmä., jonka kehitystyö on jatkuva prosessi. Laatujärjestelmä on tarkoitettu päivittäisen työskentelymme tueksi ja toimintamme jatkuvan, systemaattisen kehittämisen välineeksi. Haluamme kehittää yrityksemme toiminnan laadukkuutta sekä tukea koko alan laatuajattelua. Yrityksellemme on myönnetty Rakentamiseen laatu RALA ry:n RALA-pätevyys sekä olemme myös liittyneet tilaajavastuu.fi luotettava kumppani-palveluun.
Lue lisää lataamalla laatukäsikirjamme.

Laatuajatteluumme kuuluu myös ympäristön huomioiminen. Ympäristöohjelmamme tarkoituksena on edistää ympäristöstä huolehtimista ja kestävää kehitystä toimisto- ja suunnittelutyössämme.
Lue lisää lataamalla ympäristöohjelmamme.